Meeting with Partners

Në mëngjesin e 30 Shtatorit, ekipi i Projektit “Building Partnership for Youth, Peace, and Security” u takua me bashkëpunëtorët që së bashku do të dizenjojnë Rrjetin Kombëtar për të Rinjtë, Paqen dhe Sigurinë.

Partnerët u përzgjodhën bazuar në përvojën e tyre, si dhe idetë e tyre inovatore dhe kontributin e mundshëm në Projekt. Duke bërë së bashku përfaqësues të akademisë, shoqërisë civile, medias, aktivistë, takimi siguroi një hapësirë ​​për prezantim mes anëtarëve dhe pritshmërive të tyre. Duke ndjekur një qasje ndërvepruese, pjesëmarrësit u ndanë në grupe pune, secili me një temë të veçantë. Ata diskutuan mbi parimet e këtij procesi të përbashkët pune, prioritetet e punës dhe hapat e ardhshëm. Ky takim shënoi hapin e parë drejt krijimit të një koalicioni të strukturuar të OSHC -ve lokale, akademikëve, partnerëve rajonalë dhe ndërkombëtarë, që ndihmojnë Qëllimin e Projektit.

*Ky post u përgatit në kuadër të Projektit “𝐁𝐮𝐢𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐟𝐨𝐫 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐡, 𝐏𝐞𝐚𝐜𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲”. Në funksion të qëllimit të Projektit, ekipi ynë ka publikuar një Sondazh Kombëtar që synon të mbledhë këndvështrimet e të rinjve mbi paqen. Mos ngurroni të ndani tuajat këtu, si dhe të ftoni bashkëmoshatarët tuaj  https://bit.ly/Youth-Survey-on-Peace ☮️Çfarë do të thotë paqe për ju?

*𝘒𝘺 𝘱𝘳𝘰𝘫𝘦𝘬𝘵 𝘨ë𝘻𝘰𝘯 𝘮𝘣ë𝘴𝘩𝘵𝘦𝘵𝘫𝘦𝘯 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘤𝘪𝘢𝘳𝘦 𝘵ë 𝘡𝘺𝘳ë𝘴 𝘴ë 𝘔𝘢𝘳𝘳ë𝘥𝘩ë𝘯𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘮𝘦 𝘗𝘶𝘣𝘭𝘪𝘬𝘶𝘯 𝘵ë 𝘈𝘮𝘣𝘢𝘴𝘢𝘥ë𝘴 𝘴ë 𝘚𝘏𝘉𝘈 𝘯ë 𝘛𝘪𝘳𝘢𝘯ë.

Recent Post

Peace Week, 2022

In the framework of the Peace Week 2022, youth activists from Local NGO-s. Youth Forums in collaboration with UN Association Albania (UNAA) brought together a

Read More »

Co-Design Workshops

In the framework of the ”Building Partnership for Youth, Peace and Security” Project aiming at building a structured network of Civil Society Organizations, academics, and

Read More »

Local Workshops on Peace

Throughout October 2021 – February 2022, the project team of “Building Partnership for Youth, Peace, and Security” made stops in Tirana, Puka, Elbasan, Korça, and

Read More »

Follow Us