Takim me Partnerët

Në mëngjesin e 30 Shtatorit, ekipi i Projektit “Building Partnership for Youth, Peace, and Security” u takua me bashkëpunëtorët që së bashku do të dizenjojnë Rrjetin Kombëtar për të Rinjtë, Paqen dhe Sigurinë.

Partnerët u përzgjodhën bazuar në përvojën e tyre, si dhe idetë e tyre inovatore dhe kontributin e mundshëm në Projekt. Duke bërë së bashku përfaqësues të akademisë, shoqërisë civile, medias, aktivistë, takimi siguroi një hapësirë ​​për prezantim mes anëtarëve dhe pritshmërive të tyre. Duke ndjekur një qasje ndërvepruese, pjesëmarrësit u ndanë në grupe pune, secili me një temë të veçantë. Ata diskutuan mbi parimet e këtij procesi të përbashkët pune, prioritetet e punës dhe hapat e ardhshëm. Ky takim shënoi hapin e parë drejt krijimit të një koalicioni të strukturuar të OSHC -ve lokale, akademikëve, partnerëve rajonalë dhe ndërkombëtarë, që ndihmojnë Qëllimin e Projektit.

*Ky post u përgatit në kuadër të Projektit “𝐁𝐮𝐢𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐟𝐨𝐫 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐡, 𝐏𝐞𝐚𝐜𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲”. Në funksion të qëllimit të Projektit, ekipi ynë ka publikuar një Sondazh Kombëtar që synon të mbledhë këndvështrimet e të rinjve mbi paqen. Mos ngurroni të ndani tuajat këtu, si dhe të ftoni bashkëmoshatarët tuaj👉 https://bit.ly/Youth-Survey-on-Peace ☮️Çfarë do të thotë paqe për ju?

*𝘒𝘺 𝘱𝘳𝘰𝘫𝘦𝘬𝘵 𝘨ë𝘻𝘰𝘯 𝘮𝘣ë𝘴𝘩𝘵𝘦𝘵𝘫𝘦𝘯 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘤𝘪𝘢𝘳𝘦 𝘵ë 𝘡𝘺𝘳ë𝘴 𝘴ë 𝘔𝘢𝘳𝘳ë𝘥𝘩ë𝘯𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘮𝘦 𝘗𝘶𝘣𝘭𝘪𝘬𝘶𝘯 𝘵ë 𝘈𝘮𝘣𝘢𝘴𝘢𝘥ë𝘴 𝘴ë 𝘚𝘏𝘉𝘈 𝘯ë 𝘛𝘪𝘳𝘢𝘯ë.

Postimet e fundit

Punëtori Bashkëdizenjuese

Në kuadër të projektit ”Building Partnership for Youth, Peace and Security”, një nga qëllimet kryesore të cilit është krijimi i një rrjeti të strukturuar të

Read More »

Punëtoritë Lokale mbi Paqen

Gjatë periudhës Tetor 2021 – Shkurt 2022, ekipi i projektit “Building Partnership for Youth, Peace and Security” bëri ndalesa në Tiranë, Pukë, Elbasan, Korçë, dhe

Read More »

Youth Survey

Shoqata Shqiptare për Kombet e Bashkuara (UNA Albania) është e interesuar të dëgjojë këndvështrimet e të rinjve shqiptarë mbi paqen. Në kuadër të projektit “Building

Read More »

Takim me Partnerët

On the morning of September 30th, the Project Team met with partners who will jointly design the National Network on Youth, Peace, and Security. Partners

Read More »

Na ndiqni