Punëtori Bashkëdizenjuese

Në kuadër të projektit ”Building Partnership for Youth, Peace and Security”, një nga qëllimet kryesore të cilit është krijimi i një rrjeti të strukturuar të Organizatave të Shoqërisë Civile, akademikësh, partnerësh rajonalë dhe ndërkombëtarë, përgjatë 2022, u zhvilluan dy punëtori të bashkëdizenjimit përkatësisht në datat 12-13 Shkurt  dhe 5-6 Mars. Këto punëtori, nën facilitimin e […]

Perspektiva Rinore mbi Agjendën e Përbashkët

Në kuadër të ditës të Kombeve të Bashkuara, Shoqata Shqiptare për Kombet e Bashkuara organizoi më 26 Tetor Tryezën e Rrumbullaktë “Kontributi i Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit – Perspektiva Rinore mbi Agjendën e Përbashkët“. Të pranishëm në event ishin z. Ferit Hoxha, Përfaqësues i Përhershëm i Republikë së Shqipërisë në OKB, Znj. Klenia Kasanai, […]

Youth Survey

Shoqata Shqiptare për Kombet e Bashkuara (UNA Albania) është e interesuar të dëgjojë këndvështrimet e të rinjve shqiptarë mbi paqen. Në kuadër të projektit “Building Partnership for Youth, Peace and Security” mbështetur nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, UNA Albania po zhvillon këtë studim kombëtar. Objektivat kryesorë të këtij hulumtimi janë: të identifikojë […]

Takim me Partnerët

On the morning of September 30th, the Project Team met with partners who will jointly design the National Network on Youth, Peace, and Security. Partners were chosen based on their experience, as well as their innovative ideas and niche contribution they provide to the Project. Bringing together representatives of academia, civil society, media, activists, etc. […]