Press Kit

Hashtags për tu ndjekur:

One-Pager (EN)

Communication Guidelines (EN)

Youth Survey Poster

One-Pager (AL)

Communication Guidelines (AL)

Ekipi i Projektit

Njihuni me skuadrën tonë

Klajdi Kaziu

Project Coordinator

Linda Kelmendi

Project Assistant

Deborah Lika

Logistics Assistant

Gisela Hoxhalli

Communications Assistant