Burime Informacioni

Rezolutat

Kuadri i përgjithshëm

UNSC Rezoluta 2250 (2015)

UNSC Rezoluta 2419 (2018)

UNSC Rezoluta 2535 (2020)

Progres - Raportet

Një rishikim i situatës aktuale

Studimi i pavarur “Të Rinjtë, Paqja dhe Siguria: Paqja e Munguar”

Raporti i Sekretarit të Përgjithshëm mbi Të Rinjtë, Paqja dhe Siguria

Raporte të tjera

YPS - Rreth nesh

Nismat kryesore dhe burimet e informacionit nga bota

Plan-veprimi i parë Kombëtar në botë

Të Rinjtë, Paqja dhe Siguria - Libërth udhëzues

Dokument Politikash - Të Rinjtë, Paqja dhe Siguria

Dokument Politikash - ëE ARE HERE: An integrated approach to youth-inclusive peace processes

Progresi i implementimit të Agjendës "Të Rinjtë, Paqja dhe Siguria" në BE

YPS in Albania

Key YPS initiatives and resources in our country.

Shared Youth Perceptions on Peace in the Western Balkans

Një-faqësh (EN)

Një-faqësh (AL)

Edukimi i Edukatorëve Bashkëmoshatarë Rinorë për Ndërtimin e Paqes dhe Transformimin e Konfliktit

Punëtori Lokale mbi Paqen - Raporti përfundimtar