Punëtori Bashkëdizenjuese

Në kuadër të projektit ”Building Partnership for Youth, Peace and Security”, një nga qëllimet kryesore të cilit është krijimi i një rrjeti të strukturuar të Organizatave të Shoqërisë Civile, akademikësh, partnerësh rajonalë dhe ndërkombëtarë, përgjatë 2022, u zhvilluan dy punëtori të bashkëdizenjimit përkatësisht në datat 12-13 Shkurt  dhe 5-6 Mars. Këto punëtori, nën facilitimin e […]