Perspektiva Rinore mbi Agjendën e Përbashkët

Në kuadër të ditës të Kombeve të Bashkuara, Shoqata Shqiptare për Kombet e Bashkuara organizoi më 26 Tetor Tryezën e Rrumbullaktë “Kontributi i Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit – Perspektiva Rinore mbi Agjendën e Përbashkët“. Të pranishëm në event ishin z. Ferit Hoxha, Përfaqësues i Përhershëm i Republikë së Shqipërisë në OKB, Znj. Klenia Kasanai, […]