Punëtoritë Lokale mbi Paqen

Gjatë periudhës Tetor 2021 – Shkurt 2022, ekipi i projektit “Building Partnership for Youth, Peace and Security” bëri ndalesa në Tiranë, Pukë, Elbasan, Korçë, dhe Kamëz. Me mbështetjen e edukatores bashkëmoshatare, Flutura Brakaj, u organizuan 5 punëtori lokale me të rinj dhe të reja të moshës 16-29 vjeç. Aktiviteti synonte të familjarizonte pjesëmarrës-it/et me koncepte […]